معیار جنابت .....................................

** یکی از معیارهای جنابت بیرون آمدن منی است

چه در خواب باشد یا بیداری

 کم باشد یا زیاد

 با اختیار باشد یا بی اختیار

** اگر  رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی اس یا بول یا غیر اینها چنانچه با شهوت و جهش بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن بدن سست شود آن رطوبت حکم منی را دارد و اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضی از اینها را نداشته باشد حکم منی را ندارد .

                                          توضیح المسائل امام خمینی ، ج 1 ، ص م 345 .

** ترشحات زنانه و رطوبت هایی که از بانوان خارج می شود پاک است مگر آن که یقین کند بول یا منی است .

                                                                               عروه الوثقی ، ج 1 ، م 6 .

  (((((((((((((کسی که جنوب شد بر او غسل جنابت واجب است . )))))))))))))))

/ 0 نظر / 10 بازدید