عمل وازکتومی (بستن لوله های مردان) آیا جایز است یا خیر؟


پاسخ:

عمل وازکتومی چنانچه منجر به عقیم شدن دائم مردان گردد به نظر اکثر فقها جایز نیست. در عین حال به نظر مرجع تقلید خودتان مراجعه نمایید.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید