چرا بیشتر ادیان مرکزیتشان در خاورمیانه است؟

پاسخ:

اینکه چرا اکثریت انبیاء و خصوصاً انبیاء اولوالعزم در خاورمیانه مبعوث گردیدند بطور دقیق و روشن، معلوم نیست و خداوند متعال بهتر می داند و لکن بطور احتمال می توان گفت که خاورمیانه از نگاه آب و هوا مناطق مستعد برای زیست بوده است و از این سبب بیشتر مردم از قدیم در همین محدوده متمرکز بوده و زندگی می کرده اند و دارای تمدن نیز بوده اند. و از همین منطقه به سایر مناطق جهان گسترش یافته اند. از آنجایی که هدف انبیاء از بعثت، هدایت مردم بسوی کمال و تعالی، توحید و یکتا پرستی می باشد و می خواهند آنها را با فطرت توحیدی آشنا نمایند. لذا بهترین مکان برای تبلیغ آئین توحیدی و پذیرش دعوت آنها محدوده خاورمیانه بوده است. لذا اکثر انبیاء و خصوصاً انبیاء اولوالعزم در خاورمیانه مبعوث گردیده اند که در حقیقت محل اتصال سه قاره مهم آسیا، اروپا و آفریقا به حساب می آمده است.
علاوه بر این از آنجایی که مردم این منطقه از ابتدای هبوط آدم با آئین توحیدی و پیامبران الهی آشنا بوده، لذا دعوت آنها به سوی توحید و یگانه پرستی و بطور کلی هدایت آنها نسبت به جاهای دیگر سهل و آسان بوده است.
انبیاء برای نشر و گسترش اهداف خویش در سایر مناطق جهان از آنها استفاده نموده اند. از طرفی باید متوجه این نکته بود که مبعوث نشدن پیامبران اولوالعزم در مناطق دیگر جهان مساوی با نبودن پیامبر الهی نیست بلکه خداوند پیامبران زیادی را برانگیخته است که آئین و شریعت اولوالعزم را تبلیغ کرده و پیام الهی را به همه نقاط جهان رسانده اند. و همه مردم جهان از هدایت آنها استفاده نموده اند. والسلام

                                                                                         نرم افزار پاسخ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید