دستور خواندن عقد:

[صیغۀ عقد]

هرگاه زن و مرد بخواهند خودشان صیغۀ عقد دائم را بخوانند، پس از تعیین مقدار مهریه در ابتدا زن به قصد ایجاد پیوند زناشویى خطاب به مرد مى‌گوید: «زَوَّجْتُکَ نَفْسی عَلَى الصَّداقِ الْمَعلُومِ» یعنى: «خود را به زنى تو درآوردم به مهریه‌اى مشخص شده» پس از آن بلافاصله مرد مى‌گوید: «قَبِلْتُ التَّزویجَ عَلَى الصِّداقِ المَعْلُومِ» یعنى:

«قبول کردم ازدواج را به مهریۀ مشخص شده».

و هرگاه بخواهند خودشان صیغۀ عقد موقت را بخوانند، پس از آن که مقدار مهریه و مدت ازدواج را به طور روشن و دقیق مشخص نمودند ابتدا زن به مرد مى‌گوید: «زَوَّجْتُکَ نَفْسی فی المُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى المَهْرِ المَعْلُومِ» یعنى: «خود را به زنى تو درآوردم در مدتى که مشخص شده و به مهریه‌اى که معین گردیده است» پس‌

از آن بلافاصله مرد مى‌گوید: «قَبِلْتُ هکذا» یعنى: «به همین گونه که گفته شد قبول نمودم».

در صورتى که زن و مرد یا یکى از آنها نمى‌توانند عقد را بخوانند، مى‌توانند کسى را از جانب خود وکیل نمایند تا صیغه را به شرحى که در رسالۀ توضیح المسائل آمده از طرف آنها جارى نماید.

معارف و احکام بانوان، ص: 246‌

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید