رئیس توبه‏کنندگان عالم

رئیس توبه‏کنندگان چهار نفر بودند بدین شرح:

1- حضرت آدم، چنان که در سوره اعراف، آیه 22 از قول وى میفرماید:

گفتند: پروردگارا! ما بنفس خود ظلم کردیم إلى آخره.

2- حضرت یونس، چنان که در سوره انبیاء، آیه 87 از قول او میفرماید:

بار خدایا! تو پاک و منزه هستى و من از ستمکارانم.

3- حضرت داود، چنان که در سوره ص، آیه 42 میفرماید: داود بخاک افتاد و توبه کرد.

4- فاطمه اطهر، چنان که در سوره آل عمران، آیه 191 میفرماید: آن‏ افرادى که فاطمه هم یکى از آنان بود در حال نشستن و ایستادن بیاد خدا هستند.

 

زندگانى حضرت زهرا علیها السلام ( ترجمه جلد 43 بحار الأنوار) / ترجمه نجفى، ص: 43

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید