ارزش علم و عالم .........

حضرت محمد ( ص ) می فرمایند :

یا علی !

خواب عالم بهتر از عبادت عابد نادان است .

یا علی !

دو رکعت نماز عالم بهتر است از هزار رکعت نماز عابد .

دوستان علم غلم علم .........................................................

البته در صورتی که علم با عمل همراه باشد .

« خداوند متعال انشاء الله عاقبت بخیرمان کند »

/ 0 نظر / 5 بازدید