بهانه های بی اساس !!!!!!!!!..........

بسیاری از مردم با کوچکترین بهانه از انجام وظایف خود سر باز می زنند ، در این جا به چند نمونه از آنها اشاره می کنم :

1 - چون خداوند حاجت مرا نداد ، نماز نمی خوانم !!!!!!....

2 - چون خدا مریض مرا شفا نداد ، نماز نمی خوانم !!!!!......

3 - چون فلان پیش نماز ، پرفتاری مرا برطرف نکرد دیگر در نماز جماعتش شرکت نمی کنم !!!!!....

4 - چون نتوانستم غسل کنم ، نماز نخواندم !!!!!!......

5 - چون ترجمه و معنای نماز را نمی دانم ، نماز نمی خوانم !!!!!!......

6 - چون خجالت کشیدم ، غسل جنابت را ترک کردم !!!!.....

7 - چون در س یا امتحان ویا اینکه هوا گرم بود ، روزه نگرفتم !!!!!!.....

8 - چون دعوت به مجلس گناه کرده بودند ، رفتم !!!!!!!........

9 - چون همسرم خواسته ، این چنین  لباس می پوشم !!!!!!!......

10 - چون در محیط کار حقوق کافی نمی دهند ، سوء استفاده کردم !!!!!!!!.....

11 - چون از بعضی مذهبی ها یا از فلان شخص بد رفتاری دیدم ، تمام مظاهر مذهب را کنار گذاشتم !!!!!!!.....

12 - چون زندگی ام  تأمین نمی شود به دنبال مال حرام  ( ربا ، رشوه ، کم فروشی ، دزدی و ..... می روم !!!!!!.......

13 چون همسرم بد اخلاق است ، نماز نمی خوانم !!!!!!......

وووووووو هزاران و !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!................

عزیزم هر کسی را وظیفه ای است و در نهایت هر کسی را داخل قبر خودش می گذارند و از خود او سؤال می شود این همه نعمت  ( سلامتی ، قرآن ، احادیث ، پیامبران ، امامان ، علما و ..........) بهت دادم چه کردی ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید