راستی دانشمند کیست ؟

رسول خدا ( ص ) فرموده است :

                               ((العالم من عرف قدره ))

دانشمند کسى است که خود را بشناسد (و قدر خود را بداند)

((العالم ینظر بقلبه و خاطره الجاهل ینظر بعینه و ناظره )).

دانشمند به دل و فکر و اندیشه مى بیند و نادان به دیده و نظر ظاهر خود نگاه مى کند.

((العالم الذى لا یمل من تعلم العلم )).

دانشمند کسى است که از آموزش دانش ملول و خسته نگردد.

((العلماء باقون ما بقى اللیل و النهار))

دانشمندان باقیند چندى که روز و شب باقیند.

 ((العالم من لا یشبع من العلم و لا یتشبع به )).

دانشمند آن کس است که از یاد گرفتن سیر نگردد و وانمود سیرى نکند.

                                                             (غررالحکم ج 1)

رسول خدا ( ص ) فرموده است :

(( العلماء مصابیح الارض و خلفاء الانبیاء و ورثتى و ورثة الانبیاء)).

دانشمندان چراغهاى زمین و جانشین پیامبران و وارثان من و وارثان پیامبرانند.

قال امیرالمؤمنین علیه السلام :

((طلبت القدر و المنزلة فما وجدت الا بالعلم ، تعلموا یعظم قدرکم فى الدارین )).

قدر و منزلت و بزرگى را نیافتم جز با علم و دانش ، علم بیاموزید تا در دنیا و آخرت قدر و مقام بزرگ بیابید.

((لیس الحکیم من قصد بحاجته الى غیر کریم )).

دانشمند نیست کسى که حاجتش را بسوى غیر کریم و ناجوانمرد ببرد.

((لیس الحکیم من ابتذل بانبساطه الى غیر حمیم )).

دانشمند نیست کسى که خرمى و خوشبختى خود را پیش غیر حامى خویش بذل کند و اظهار نماید چون مردم اغلب از روى حسد نعمتها را بر ایشان فاسد سازند. بحار الانوار ، ج 66 ، 339 .

و اما نکات :

(((( روایات راجع به این موضوع زیاد است و ما تنها به عنوان نمونه در اینجا مطرح کردیم .))))

((((  آخرین جمله روایت حضرت علی ( ع ) برای من خیلی غنیمت بود و بحق باید روی این جهت تفکّر و احتیاط  کرد . ))))

/ 0 نظر / 14 بازدید