ادب جوان‏

در حدیث است که روزى نوجوانى پیش آمد و با لبخند و گشاده‏رویى به آن حضرت سلام داد، حضرت پرسید: مرا دوست دارى؟ عرض کرد: آرى و اللَّه، فرمود: به اندازه‏ چشمت؟ عرضه داشت: بلکه بیشتر، فرمود! به اندازه پدرت؟ عرض کرد بیشتر، فرمود: اندازه مادرت؟ عرض کرد بیشتر، فرمود: اندازه جانت؟ عرض کرد بیشتر، فرمود: اندازه خدایت؟ عرضه داشت نه نه اى پیامبر، این مقام براى تو و دیگران نیست، و من تو را به خاطر خدا دوست دارم.
پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلم به همراهان فرمود: شما هم چنین باشید و خدا را دوست بدارید، براى احسان و نعمتى که به شما عنایت کرده و مرا هم براى خدا دوست بدارید، آنگاه آن نوجوان را مورد تفقّد قرار دادند و بر او آفرین گفتند.
ادب در برابر خدا این است که فرمانهاى او را انجام دهند و از پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلم اکرم و اهل بیت او علیهم السّلام پیروى نمایند و خدا را در هنگام نعمتها و خوشیها یاد کنند و بر سختیها صبر نمایند.
إرشاد القلوب ، دیلمی ، ج‏1، ص: 430


/ 0 نظر / 4 بازدید