معمّا ی زیبا

سؤال :

مشهور است که زنى معصیت خدا کرد پس بر شوهرش جماعش سنّت شد، و اگر اطاعت خدا مى‏کرد جماعش بر او حرام مى‏گشت، این چه فرض است؟

جواب :

این در فرض بسیار مى‏شود، مثل این که زن روزه نذر معیّن داشت و معصیت کرده خورد، جماع او جایز، و اگر روزه مى‏بود غیر جایز، یا حیض داشت و امر خود را از شوهر پنهان و معصیت کرد، جماعش جایز، و الّا حرام، إلى غیر ذلک.

                                                                    رسائل و مسائل، ج‏2، ص: 16

/ 0 نظر / 5 بازدید