دنیا و بى ‏اعتبارى او

 رسول خدا ص فرمود: هر که دنیاى خود را دوست دارد بدیگر سراى خود زیان رساند.

 و امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: دنیا دست بدست میچرخد تو بهره خود را از آن با آرامى جستجو کن و حریص مباش.

 و فرمود: هر که روزگار را امین خود سازد و بدان دل بازد یا او خیانت ورزد و هر کس با روزگار درافتد و بمبارزه برخیزد او را خوار و زبون کند.

و فرمود: روزگار دو روز دارد روزى بسود تو و روزى بزیانت اگر بسود تو باشد سرمست آن مشو و اگر بزیانت باشد شکیبا باش که هر دو گذرا باشند و پایدار نمانند «1» شاعرى گفته:

هر آن کس همتش در کار دنیا است‏

 

سر و کارش بمعشوقى فریبا است‏

     

دیگرى گفته: مبادا فریب دنیا را بخورى و بدان اعتماد کنى زیرا آسایش آن دروغین است و آرمانهایش نومیدانه و خوشیش غم آلود و زلالش گل آلود و تو پیوسته در خطر آنى یا نعمتى از دست رفته و یا بلائى فرو شده و یا آسیبى دردناک است و یا مرگى ریشه کن.

دیگرى گفته: دنیا دار پیوسته در کارزار است میجنگد با هوسها تا برافروزند و با نادانى تا بن کن شود و با هراسها تا دفع گردند و با آرزوها تا برآورده شوند و با بدیها تا نابود شوند و پرداختن بهر کدام جلوگیر از دیگر است و کار بسامان نرسد و چون فرزانگان دیدند راهى بانجام آنها نیست آن را رها کردند که فانى است براى بدست آوردن نعمت پاینده.

 

______________________________
(1) و در این باره حاج ملا هادى سبزوارى سروده:

پادشاهى در ثمینى داشت‏

 

بهر انگشترى نگینى داشت‏

خواست نقشى که باشدش دو ثمر

 

هر زمان کافکند بنقش نظر

گاه عزت نگیردش غفلت‏

 

گاه نکبت نباشدش ذلت‏

هر چه فرزانه بود در ایام‏

 

کرد اندیشه‏اى ولى همه خام‏

ژنده‏پوشى پدید شد آن دم‏

 

گفت بنگار بگذرد این هم‏

     

گنجینه معارف شیعه إمامیه / ترجمه کتاب کنز الفوائد و التعجب، ج‏1، ص: 89

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید