پیامبرانى که زنده هستند کدامند؟

سه پیامبرى که هم اکنون زنده هستند عبارتند از:

1. حضرت خضر؛ داستان حضرت خضر و موسى در سوره کهف آیات 65-/ 82 آمده است.

2. حضرت الیاس؛ نصیحت‏هاى او در سوره صافات آیه 123- 129 آمده است.

3. حضرت عیسى؛ که به زنده بودن او، در قرآن نیز اشاره شده است.

برخى از دانشمندان معتقدند او زنده است، ولى برخى از مفسران در این باره تردید دارند.

                      

                        سرسفره خدا، ص: 78

/ 0 نظر / 4 بازدید