وسعت قلب ما

..........................................
می گویند :
قلب ما ممکن است کوچک باشد
اما می تواند مملو از عشق باشد.
بزرگی قلب به اندازه اش نیست به عظمت عشقی است که در آن می تپد.
بزرگ باشیم!
...............................................
کاش این گل زیبا را با همان عشق به ......

/ 0 نظر / 3 بازدید