علل اصلی انقلاب

 

به نظر ارسطو آرزوی برابری و رفع نا برابری همیشه سر چشمه انقلاب ها بوده است و مراد از نابرابری آن است که افراد نابرابر را به یک چشم بنگرند و یا میان افراد برابر تبعیض روا دارند .

البته این علت یک زمینه ذهنی است و به خودی خود باعث وقوع انقلاب نمی شود .

                                                          سیری در نظریه های انقلاب

/ 0 نظر / 3 بازدید