غسلهاى واجب‌

غسلهاى واجب هفت‌تاست:

* جنابت* میّت* مسّ میّت* حیض* استحاضه* نفاس* و غسل مستحبّى که به سبب نذر واجب مى‌شود.

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
آفتاب نیمه شب

حضرت مهدی عج، خواسته ها را تابع هدایت وحی می کند هنگامی که مردم هدایت را تابع هوس های خویش قرار می دهند، در حالی که به نام تفسیر نظریه های گوناگون خود را بر قرآن تحمیل می کنند، او نظریه ها و اندیشه ها را تابع قرآن می سازد. *امام علی ع-نهج البلاغه خطبه138 *