ازدواج یکى از اسباب فقرزدایى

1- پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم: «همسر انتخاب نمایید که این کار رزق و روزى شما را زیاد مى‌کند». «1»‌

2- پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم: «کسى که از ازدواج به خاطر فقر و ندارى و عائله‌مند شدن سرباززند همانا به خداوند سوء ظن برده است؛ زیرا خداوند مى‌فرماید: اگر ایشان (افراد بى‌همسر) فقیر باشند خداوند با فضل خودش بى‌نیازشان سازد . « 2 »

 

______________________________
(1)- وسائل الشیعة، همان، باب 10، ح 3، ص 43.

(2)- سورۀ نور (24): آیۀ 32 ؛ وسائل الشیعة، همان، ح 2، ص 42.

معارف و احکام بانوان، ص: 229‌

/ 0 نظر / 3 بازدید