شکل زبان ...............................................

شکل زبان

زبان باز ( چاپلوس ) ،زبان بسته ( کم رو و خاموش ) ،زبان دراز ( بی ادب ) ،دو زبان ( منافق )، زبان زد ( مشهور ) ،زبان گنجشک ( اسم درخت ) ، چرب زبان ، نرم زبان ، شیرین زبان ، زبان ریزی ، زبان مار ، زبان بسته ، خوش زبان ، بی زبان ، بد زبان ، زخم زبان ، زبان زرگری ، زبان مادری ، زبان بی زبانی ، زبان برَه .....................................

سؤال :

نم سه تن از شیعیان راستین که زبانشان در راه اسلام بریده شد چیست ؟

جواب :

****** میثم تمَار به دست معاویه .

****** ابن سکَیت به دست متوکَل  عباسی .

****** رشید هجری به دست عبیدالله بن زیاد .

خصوصیت زبان

بهترین و بدترین عضو بدن ، زبان است .

                                                                                       ره توشه راهیان نور

 

/ 0 نظر / 4 بازدید