دحو الارض .....................................

دحوالارض یعنی پهن شدن زمین از زیر خانه ی کعبه بر روی آب .

شب بیست و ژنجم ذی القعده از شب های شریف است که رحمت خدا در آن نازل می شود و عبادت در این شب بسیار ثواب دارد .

از حسن بن علی وشَا روایت کرده که من کودک بودم با  پدرم در خدمت امام رضا ( ع )  در شب بیست و پنجم ماه ذی القعده شام خوردیم  پس از آن فرمود چنین  شبی حضرت ابراهیم و حضرت عیسی ( ع ) متولد شده اند و زمین از زیر کعبه پهن شده است پس هر که در این روز روزه بدارد چنان است که شصت ماه را روزه داشته باشد و به روایت دیگر امام زمان ( عج ) در این روز قیام می کند .

به روایت دیگر روزه این روز برابر با هفتاد سال می باشد و در روایت دیگر آمده است کفاره هفتاد سال است .

و بنا به نقل دیگر هر کس در این روز روزه بدارد و شب را به عبادت مشغول شود برای او عبادت 100 سال نوشته می شود و برای او هر چه روزه دار هست استغفار می کنند.

 در این غیر از روزه عبادت و ذکر خدا و غسل وارد است .

نماز این روز :

دو رکعت است در وقت چاشت

در هر رکعت بعد از حمد پنج مرتبه سوره ی والشمس و بعد از سلام نماز بخواند :

« لا حول ولا قوَه الا بالله العلی العظیم » پس دعا را از مفاتیح الجنان بخش اعمال روز بیست  و پنجم ی القعده بخوانید .

                                               مفاتیح الجنان بخش اعمال ماه ذی القعده

/ 0 نظر / 4 بازدید