چرا اختلاف بخصوص در میان افراد خاص حکومتی ؟!

چه می شود همه بزرگان فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی ، علمی و ... بجای تخریب یگدیگر و بخصوص هر دولتی که سرکار می آید  تلاش برکمک فکری و عملی می کردند  . بخصوص به دولتمردان کمک می کردند تا اینکه کشور را با همکاری و همیاری هم به مدینه فاضله تبدیل کنند .

البته باید باب انتقاد باز باشد ولی من معتقدم هر انتقادی قطعا دنبالش پیشنهادی وجود دارد و پیشنهادهای خود  را هم مطرح سازیم وهمچنین انتقاد سازننده  داشته باشیم چون رشد دهنده است  .

مگر خداوند متعال در قرآن کریم نفرمود :

« واعتصموا بحبل الله جمیعاولا تفرقوا »

امام همیشه فریاد می زد از اختلاف دست بردارید و با هم متحد شوید

و مگر همه ما ادعا نمی کنیم مسلمانیم ؟!

و مگرکتاب ما قرآن است ؟!

و مگر ادعا نمی کنند راه و آرمان امام ...؟!

 پس چرا تخریب ؟!

چرا دشمنی ؟!

چرا همکاری نکردن ؟!

چرا همش آماده تیشه زدن به ریشه دیگری ؟!

آیا بجای این نمی شود فکر و اندیشه را در راه کمک و یاری کسی که هر موقع در راس است قرار دهیم .

من معتقدم اگر مکتب و ملت هدفمان در سیاست باشد قطعا سعی می کنیم کمک کار باشیم .

در اینجا من معتقدم برای بعضی ها مکتب ، راه و آرمان امام ، ملت و ... هدف نیست بلکه اشخاص مهم است .

مگر نشنیدیم نظریه امام  را که می فرمود :

مردم شخص پرست نشوید و مکتب دوست باشید . ما باید از این کلام ناب درس بگیریم مکتب محور دوستی ها و حمایت ها باشد تا اگر کسی اهل مکتب ما شد الگو و محبوب دل های ما است . متاسفانه امروزه افراد بدون ملاحظه مکتب مرید اشخاص می شوند . به نظر من این جز شخص پرستی چیزی نیست !

لذا ما با الهام از این بیان شریف شخص پرست نشویم ! مکتب ملاک عشق ، عمل و حرکت ما باشد !

یکی از ویژگی های امام این است که بعد از گدشت  25 سال روز به روز محبت و عشق به امام  در بین ملت ایران و ملت های آزاده عمیق تر می شود چرا که این محبت از ایمان و عمل صالح او سرچشمه می‌گیرد. امام نماد ایمان به خدا و تجسم فرهنگ قرآن در این زمانه بود. تمام ارزش‌های وجود او برخاسته از مکتب نورانی وحی است.

پس ما هم از امام الگو بگیرم با الهام از مکتب نورانی وحی یار همدیگر باشیم .

یکی دیگر از ویژگی‌های بارز  دعوت امام خمینی(ره)  این است که امام ملت را به «خود» دعوت نکرد، همه مردم را به قیام برای «خدا» و بخاطر خدا فراخواند. او تنها رهبری است که در جهان به خود نمی‌خواند و به خدا می‌خواند. او در قول و عمل دعوت‌کننده به اسلام پابرهنگان زمین بود و مدافع و مجری اسلام ناب محمدی بود و مخالفت سرسخت اسلام سرمایه‌داری.
در نتیجه ما هم به خدا رجوع کنیم نه به اشخاص سیاسی چرا که اگر خدا جو شدیم قطعا خدا جویان را محبت خواهیم کرد .

/ 0 نظر / 5 بازدید