ثواب تسلیت و تعزیت گفتن‏

روایات زیادى وارد شده که ببعضى از آنها اشاره مى‏شود:

1- عن ابن مسعود عن النّبىّ (صلّى اللَّه علیه و آله) قال‏ من عزّى مصابا فله مثل اجره.

ابن مسعود از پیغمبر اکرم نقل کرده، که فرمود: کسى که تسلیت و تعزیت بگوید مصیبت رسیده‏اى را، خداوند به قدر اجر صاحب مصیبت به او نیز ثواب عنایت مى‏کند.

2- عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه‏ من عزّى مصابا کان له مثل اجره من غیر ان ینقصه اللَّه من اجره شیئا- و من کفّن مسلما کساه اللَّه من سندس و استبرق و حریر- و من حفر قبرا لمسلم بنى اللَّه عزّ و جلّ له بیتا فی الجنّة و من انظر معسرا اظلّه اللَّه فی ظلّه یوم لا ظلّ الّا ظله.

جابر بن عبد اللَّه گوید که پیغمبر اکرم فرمود: کسى که تسلیت و تعزیت بگوید مصیبت زده‏اى را، خداوند مانند اجر او، به او عنایت مى‏کند، بدون اینکه از اجر و ثواب خود مصیبت زده کم شود و کسى که مسلمانى را کفن کند خداوند از سندس و استبرق و حریر بهشتى به او مى‏پوشاند (سندس و استبرق دو قسم پارچه‏اند که از دیبا تهیه مى‏شوند. سندس پارچه لطیف‏تر از استبرق است) و کسى که براى مسلمانى قبرى تهیه نماید، خداوند خانه‏اى در بهشت براى او بنا مى‏کند. و کسى که بدهکارى را تا قدرت پرداخت قرضش، مهلت دهد خداوند او را در سایه رحمت خود نگهدارى مى‏کند. آن روزى که سایه‏اى جز سایه خدا نیست.

3- و عن جابر بن عبد اللَّه عن النّبىّ (صلّى اللَّه علیه و آله) من عزّى حزینا البسه اللَّه عزّ و جلّ من لباس التّقوى و صلّى على روحه فی الارواح.

جابر بن عبد اللَّه از پیغمبر اکرم نقل کرده، که فرمود: کسى که تسلیت و تعزیت بگوید اندوهناکى را، خداوند به او لباس تقوى مى‏پوشاند و درود بر روان او مى‏فرستد در میان ارواح پاک.

4- و سئل النّبىّ (صلّى اللَّه علیه و آله) عن التّصافح فی التّعزیة فقال‏ هو سکن للمؤمن و من عزّى مصابا فله مثل اجره.

از پیغمبر اکرم سؤال شد، که آیا مصافحه در تسلیت و تعزیت، چه صورت دارد؟ حضرت فرمود: تسکین دهنده است براى مؤمن، و کسى که تعزیت و تسلیت بگوید مصیبت رسیده‏اى را، خداوند مانند اجر او، به تسلیت دهنده اجر و ثواب عنایت مى‏کند.

5- و عن عبد اللَّه بن ابى بکر بن محمّد بن عمر بن حزم عن ابیه عن جدّه‏، انّه سمع رسول اللَّه (صلّى اللَّه علیه و آله) و هو یقول من عاد مریضا فلا یزال فی الرّحمة حتّى اذا قعد عنده استنقع فیها ثمّ اذا قام من عنده فلا یزال یخوض فیها حتّى یرجع من حیث خرج و من عزّى اخاه المؤمن من مصیبته کساه اللَّه عزّ و جلّ من حلل الکرامة یوم القیمة.

از عبد اللَّه بن ابى بکر بن محمد بن عمر بن حزم از پدرش از جدش نقل کرده که از رسول اللَّه شنید که فرمود: کسى که عیادت کند بیمارى را دائما در رحمت خدا است، تا هنگامى که نزد بستر بیمارى مى‏نشیند، در رحمت خدا مى‏نشیند، بعد از برخاستن از نزد بیمار در رحمت خدا شناور است تا هنگامى که از منزل خود برگردد. و کسى که تسلیت و تعزیت بگوید مصیبت زده‏اى را، خداوند از حلّه‏ها و لباسهاى بهشت بر او مى‏پوشاند.

6- عن ابى برده قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه علیه و آله) من عزّى ثکلى کسى بردا فی الجنّة.

ابى برده از پیغمبر اکرم نقل کرده، که فرمود: کسى که تسلیت و تعزیت بگوید مصیبت رسیده‏اى را، خداوند جامه‏اى در بهشت به او مى‏پوشاند.

7- روى انّ داود (علیه السّلام) قال‏ الهى ما جزاء من یعزّى الحزین و المصاب ابتغاء مرضاتک؟

قال جزائه ان اکسوه رداء من اردیة الایمان استره به من النّار و ادخله به الجنّة قال: یا الهى فما جزاء من شیّع الجنائز ابتغاء مرضاتک؟ قال جزاؤه ان تشیّعه الملائکة یوم یموت الى قبره و ان اصلى على روحه فی الارواح.

از حضرت داود پیغمبر نقل شده، که در مناجات عرض مى‏کند: پروردگارا، جزا و پاداش کسى که اندوهناکى یا مصیبت رسیده‏اى را براى رضاى تو تسلیت و تعزیت گوید، چیست؟

جواب آمد: او را از رداهاى ایمان مى‏پوشانم، به سبب آن لباس او را از آتش جهنّم نگه مى‏دارم و او را داخل بهشت مى‏نمایم.

بعد داود عرض مى‏نماید: پروردگارا چیست پاداش کسى که، تشییع جنازه‏اى نماید براى‏ رضاى تو؟ خداى تعالى فرمود: جزا و پاداشش این است که ملائکه او را تشییع مى‏کنند تا قبرش و من به روان او درود مى‏فرستم در میان ارواح پاکان.

8- و روى‏ انّ موسى (علیه السّلام) سئل ما لعائد المریض من الاجر؟ قال: ابعث له عند موته الملائکة یشیّعونه الى قبره و یؤانسونه الى المحشر قال: یا ربّ فما لمعزّى الثّکلى من الأجر؟ قال اظلّه تحت ظلّى اى ظلّ العرش یوم لا ظلّ الّا ظلّى.

از حضرت موسى (علیه السّلام) روایت شده: که از خداوند تعالى سؤال نمود: براى عیادت‏کننده مریض چه اجر و ثوابى است؟ خطاب شد: ملائکه‏اى مى‏فرستم هنگام مرگش تا او را تشییع کنند، و انیس او باشند تا روز قیامت. عرض کرد: پروردگارا، چه اجر و ثوابى است، براى کسى که تعزیت و تسلیت گوید ثکلى و مصیبت رسیده را، خطاب شد او را در سایه خود جاى دهم (یعنى در سایه عرش) روزى که سایه‏اى جز سایه من نباشد.

9-روى‏ انّ ابراهیم (علیه السّلام) سئل ربّه قال یا ربّ ما جزاء من سال الدّمع عن وجهه من خشیتک؟ قال: صلواتى و رضوانى. قال: فما جزاء من یصبّر الحزین ابتغاء وجهک؟ قال: اکسوه ثوبا من الأیمان یتبوّأ بها فی الجنّة و یتّقى بها من النّار؟ قال: فما جزاء من سدّد الارملة ابتغاء وجهک؟

قال اقیمه فی ظلّى و ادخله جنّتى قال فما جزاء من یتّبع الجنازة ابتغاء وجهک قال: تصلّى ملائکتى على جسده و تشیّع روحه.

روایت شده: که ابراهیم خلیل از پروردگار خود مسألت نمود. عرض کرد: اى پروردگار من، پاداش کسى که صورتش از اشک چشمى که از خوف خدا ریخته، تر شده چیست؟

خداى تعالى فرمود: درود و رضوان من عرض کرد: جزا و پاداش کسى محزون و مصیبت دیده را تسلیت بگوید براى رضاى تو؟ خطاب شد: جامه‏اى از ایمان به او مى‏پوشانم که بهشت را براى او آماده کند، و او را از آتش حفظ نماید (جامه‏اى متناسب بهشت). بعد عرض مى‏کند: پس پاداش کسى که بیوه زنان و درماندگان را براى رضاى تو تسلیت و دلدارى کند چیست؟ خطاب شد: او را در سایه خود جاى مى‏دهم و او را داخل بهشت مى‏کنم. سؤال کرد پاداش کسى که براى رضاى تو تشییع جنازه کند چیست؟ خطاب شد: ملائکه بر جنازه او نماز مى‏خوانند، و روحش را تا بهشت مشایعت مى‏نمایند.

                        ارمغان شهید، ص:104 -  105

 

 

/ 0 نظر / 51 بازدید