سربازى امام زمان ، کار آسانى نیست

درس دیگر اعتقاد به مهدویت و جشنهاى نیمه ى شعبان براى من و شما این است که هر چند اعتقاد به حضرت مهدى (ارواحنافداه ) یک آرمان والاست و در آن هیچ شکى نیست ؛ اما نباید مساءله را فقط به جنبه ى آرمانى آن ختم کرد - یعنى به عنوان یک آرزو در دل ، یا حداکثر در زبان ، یا به صورت جشن نه این آرمانى است که باید به دنبال آن عمل بیاید. انتظارى که از آن سخن گفته اند، فقط نشستن و اشک ریختن نیست انتظار به معناى این است که ما باید خود را براى سربازى امام زمان آماده کنیم . سربازى امام زمان کار آسانى نیست . سربازى منجى بزرگى که مى خواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین المللى مبارزه کند، احتیاج به خودسازى و آگاهى و روشن بینى دارد. عده یى این اعتقاد را وسیله یى براى تخدیر خود یا دیگران قرار مى دهند؛ این غلط است . ما نباید فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، امروز وظیفه یى نداریم ؛ نه ، بعکس ، ما امروز وظیفه داریم در آن جهت حرکت کنیم تا ظهور آن بزرگوار آماده شویم . شنیده اید، در گذشته کسانى که منتظر بودند، سلاح خود را همیشه همراه داشتند؛ این یک عمل نمادین است و معنایش این است که انسان از لحاظ علمى و فکرى و عملى باید خود را بسازد و در میدانهاى فعالیت و مبارزه ، آماده به کار باشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید