زیباترین ونرمترین لباس

قال الصّادق علیه السّلام: ازین اللّباس للمؤمنین لباس التّقوى، و أنعمه الایمان.

حضرت امام صادق علیه السّلام مى‏فرماید که: زیباترین لباس براى مؤمن، لباس تقوى است، چرا که لباس، چیزى است که عورت ظاهرى آدمى را بپوشاند و از شدّت سرما و گرما محافظت کند. چون مؤمن متّقى، از رسوائى روز قیامت و از شدائد سرما و گرماى آن روز ترس دارد ،با این اوصاف ،  تقوى، بهترین و زیباترین لباس است برای آن روز .

 و نیز مى‏فرماید که: نرم‏ترین لباس، لباس ایمان است براى مؤمن.

 یعنى:

اعتقاد جازم، ثابت داشتن به خداى تعالى و پیغمبر صلّى الله علیه و آله و هر چه به او آمده است از احوال مبدا و معاد، چون به سبب ایمان، استحقاق دخول بهشت به هم مى‏رسد.

به نظر می رسد :  لباس تقوى و ایمان  بهتر باشد از لباس ظاهرى، چرا که لباس ظاهرى،فقط عورت ظاهر را مى‏پوشاند، در صورتی که  لباس تقوىو ایمان  ظاهر و باطن می پوشاند .

/ 0 نظر / 3 بازدید