تعریف بیان‏

 «بیان» در اصل، قدرت و توانایى داشتن است بر اظهار ما فی الضمیر، یعنى: هر چه در خاطر کسى باشد، تفهیم غیر تواند کرد و خاطرنشان دیگرى تواند نمود. و نعمت بیان چون از معظم نعمتهاى الهى است بر بندگان، از این جهت حضرت بارى «عزّ اسمه»، در قرآن مجید، بعد از ذکر نعمت خلق و آفرینش، ذکر نعمت بیان کرد که:

 «خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَیانَ» یعنى: که خداوند عالم، به حکمت کامله خود، آفرید انسان را و تعلیم داد به او نعمت بیان را و توانا کرد او را به اظهار کردن حاجت خود به دیگران، و مثل حیوانات عجم، گنگ و بسته زبان نیافرید، چون در این باب، احوال عرفا و علما مذکور مى‏شود و سزاوارتر به بیان کردن، بیان کردن اصول و فروع أطوار ایشان است‏ ، حتما با ما باشید در پست های بعدی مطالب ارزشمندی خواهم آورد .

                                                                                مصباح الشریعة، ص: 10

/ 1 نظر / 7 بازدید
کوچه

سلام مفید بود خدا قوت[گل][گل][گل]