دین براى چیست؟

در هر کشورى قوانینى به تصویب مى‏رسد تا جامعه را از لغزش و خطا باز دارد و کار و کوشش مردم را براى رفاه بیشتر زیاد کند. ولى در عمل مشاهده مى‏شود که زمامداران براى رسیدن به هدف مذکور، کمتر موفق مى‏شوند به همین جهت روز به روز قوانین جدیدى به تصویب مى‏رسد و قوانین قبلى اصلاح یا لغو مى‏شود. و نیز به اثبات رسیده است که هر چه حجم قوانین بیشتر و دستور العمل‏ها زیادتر مى‏گردد، تخلف از آنها که جرم خیز نیز هست، فزونى مى‏یابد. و متأسفانه زمامداران که معمولا از میان طبقه خاصى بر مى‏خیزند، نمى‏گذارند مردم، راه کوتاه و مستقیمى که خدا فرا راه بندگانش قرار داده است بپیمایند.

قوانینى که خدا، براى پیمودن راه سعادت و خوشبختى، وضع فرموده، حجیم و زیاد نیست و در چند قاعده تغییر ناپذیر خلاصه مى‏شود. و این قواعد منحصر به دین اسلام نیست، بلکه همه ادیان الهى را شامل مى‏گردد. پس فرامین خدا که در امر و نهى خلاصه مى‏شود براى خوب زیستن و خوب مردن است. نیک اندیشیدن و نیکو عمل کردن، همان گونه که خداوند فرموده است، دیندارى است. اکنون به اصول و رئوس دین، که سعادت دنیا و آخرت را به دنبال دارد اشاره مى‏کنیم.

1- فقط خداى یکتاى بى ‏همتا، همه هستى را آفریده است و هیچ شریکى ندارد.

2- فقط خداست که به آشکار و پنهان همه چیز آگاه است و روزى ده همه مخلوقات اوست پس حمد و عبادت مخصوص اوست.

3- فقط باید از خدا ترسید، تا ترس و جبن از دیگران سبب اطاعت بیجا از آنان و انحراف از راه راست نشود. بلکه ضرورى است در برابر ظالم قیام کرد و او را از مسند ستم بزیر کشید.

4- باور داشت که روز قیامت در پیش است و هر کس پاداش اعمال نیک و کیفر اعمال زشت خویش را خواهد دید. پس «عمل صالح» و کار را خوب انجام دادن شرط حتمى به سعادت رسیدن است.

5- رسالت همه پیامبران، براى این بوده است که پیام خدا را به مردم برسانند. لذا از خود سخنى را به خدا نسبت نداده‏اند و در وحى الهى دخالت ننموده‏اند.

حتى مى‏توان دین را در چند جمله کوتاه خلاصه کرده به این شرح که: «مالک هستى و روز جزا خداست باید از او ترسید و از هیچ چیز نهراسید و براى رضاى او کارها را نیکو انجام داد».

امیر المؤمنین على (ع) مى‏فرماید:

(انّک مخلوق للآخرة فاعمل لها)

یعنى تو براى آخرت آفریده‏شده‏اى پس براى سراى دیگر کار کن.»

اگر کسى کارهاى روزانه‏اش را بخواهد براى آخرت انجام دهد یعنى آنها را براى آینده ذخیره نماید، به یقین بهترین کار را انجام خواهد داد.

مثلا در کسب تقلب نمى‏کند و مال دیگران را با تزویر، به مال خود نمى‏افزاید. و با مردم همان رفتار را خواهد داشت که دوست مى‏دارد مردم با او همان رفتار را داشته باشند. که پیامبر اکرم (ص) در این باره فرموده است.

                     محاسبه نفس یا روش پیشگیرى از وقوع جرم، ص: 152

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید