سه خصلت بسیار بد ........

حضرت محمد ( ص ) می فرمایند :

 از سه خصلت بر حذر باشید :

1 - حسد .

2 - حرص .

3 کبر .

                                                                       کافی ، ج 5 ، ص 285

/ 0 نظر / 3 بازدید