لطیفه های زیبا ....................................

معلم :  غضنفر ، این کلمه هایی که می گم فورا معنایش را بگو ؟

تله موش : آقا اجازه ، گربه ی خودکار.

آدامس ، لقمه سمج .

خرما : ساندویچ هسته .

آپاندیس : کوچه ی بن بست بدن

حمام : پاکستان

هاون : لهستان

زبان : پاشنه کش گلو

خیال : سینمای مجانی

شکم : قلک گوشتی

جیغ : آژیر گلو

استارت : عطسه ی ماشین

رعد : سرفه ی هوا

شیشه : اونوریش پیدا

آئینه : من دریش پیدا و ........................................................................

**** یه نفر میره ماه عسل ، یادش میره زنش رو ببره !!!!!

**** یه نفر مهم میشه زیرش خط می کشن ، تو امتحان میاد.

بله مهمی تو اخرت مشخص میشه پس سعی کنیم آنجا مهم باشیم تا از عذاب الهی نجات پیدا کنیم .

مقام دار دنیوی ( مسئول و یا سرمایه دار و یا خان ) برای چی و یا برای کی این همه فخر

این همه دروغ و فخر و عوام فریبی برای چی؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 و .....................................................................

  ((((((((((((((((((((((((منتظر قیامت باش عزیزم)))))))))))))))))))))))))))))))))

/ 1 نظر / 7 بازدید
کمال

خیلی قشنگ بود خدایامددکن آنچه توزودخواهی،دیرنخواهم وآنچه تودیرخواهی زود نخواهم.