پاکدامنى‏

 1- امام باقر علیه السلام فرمود: عبادتى در نزد خدا بهتر از پاک داشتن شکم (از حرام و شبهه) و پاک داشتن فرج (پاکدامنى از شهوت حرام) نمى‏باشد.

2- و فرمود: بهترین عبادت پاکى شکم (از حرام) و پاکدامنى است.

3- و نیز فرمود: خداوند به چیزى بهتر از عفت شکم و فرج عبادت نشده است.

4- رسول خدا (ص) فرمود: بیشترین چیزى که موجب دخول امت من به آتش مى‏گردد دو میان تهى است: شکم و فرج.

5- و نیز فرمود: سه چیز است که پس از خود به امتم از آنها مى‏ترسم: گمراهى بعد از معرفت، لغزشها در فتنه‏ها، و شهوت شکم و فرج.

6- ابو بصیر گوید: مردى به امام باقر علیه السلام گفت: من مردى ضعیف العمل و کم روزه گیرم ولى امیدوارم که غذاى غیر حلال نخورم، حضرت به او فرمود: کدام اجتهاد و کوشش بهتر از عفت بطن و فرج است.

7- امام صادق علیه السلام گوید: حضرت امیر المؤمنین علیه السلام مى‏فرمود:

بهترین عبادت، پاکدامنى است.

8- میمون قداح گوید: شنیدم امام باقر علیه السلام مى‏فرمود: هیچ عبادتى بهتر از پاکى در شکم و فرج نیست.

9- امیر المؤمنین علیه السلام در وصیت خود به فرزندش محمد حنفیه فرمود:

هر که نفس خود را از شهوتها بهره‏مند نکند به کمال خود رسیده است.

10- رسول خدا (ص) فرمود: هر که دو چیز را بر من ضمانت کند من ضامن مى‏شوم که خدا او را به بهشت وارد کند: ضامن شود که میان دو لحیه و میان دو پاى خود را (از گناه) نگهدارد من بهشت را برایش از جانب خدا ضامن مى‏شوم. منظور نگهدارى زبان و فرج است.

11- ابو بصیر گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام مى‏فرمود: هر که آزار خود را از همسایه‏اش باز دارد خداوند از لغزشهایش در روز قیامت چشم پوشى نماید، و هر که شکم و فرج خود را (از گناه نگهدارد) در بهشت بصورت فرشته‏اى زیبا در مى‏آید، و هر که بنده‏ مؤمنى را آزاد کند براى وى خانه‏اى در بهشت بنا مى‏گردد.

12- رسول خدا (ص) فرمود: هر که بر کنیز نامحرمى دست یابد ولى در اثر ترس از خدا از آن صرف نظر کند خداوند آتش را بر او حرام کرده، از عذاب بزرگ روز قیامت مصونش مى‏دارد و به بهشت داخلش مى‏کند و هر که مرتکب حرام گردد خداوند بهشت را بر او حرام کرده، وارد دوزخش مى‏نماید.

13- امام صادق علیه السلام فرمود: همانا شیعه جعفر (امام صادق) کسى است که شکم و فرج خود را از گناه نگهدارد و کوشش و جهادش شدید باشد و براى آفریدگارش عمل کند و به امید ثواب خدا باشد و از عقاب خدا بترسد، چون چنین افرادى را دیدى بدان که آنان شیعه جعفر هستند.

14- امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه مى‏فرماید: قدر مرد به اندازه همت‏ «1» او، و راستى مرد به اندازه مردانگى او، و شجاعت مرد به اندازه بلند نظرى او، و پاکدامنى مرد به اندازه غیرت اوست.

 

جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، ص:114 -  117

________________________________________
شیخ حر عاملى، محمد بن حسن - صحت، على، جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، 1جلد، انتشارات ناس - تهران، چاپ: اول، 1364ش.

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید