اختلاط زن با مرد نامحرم تا چه حدّی جایز می باشد؟

پاسخ:

در گفتگوها باید نکات زیر را مراعات نمایند: 1ـ از صحبت کردن به نحوی که موجب تلذذ و ریبه شود خودداری گردد. 2 ـ از شوخی کردن پرهیز شود. 3 ـ از حرفهایی که موجب تهییج شهوت است باید خودداری شود. 4 ـ رعایت حجاب کامل بشود و از نگاه کردن حرام خودداری گردد. 5 ـ زن و مرد در یک محیط خلوت تنها نباشند. (ر.ک مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع، ج1، ص137)

 

/ 0 نظر / 3 بازدید