چرا بعضی از دختران از شب زفاف می ترسند به همین دلیل ..............

آیا شب زفاف که طرفین در کنار هم هستند، بسیار دردآور است؟ لطفاً به صورت واضح بنویسید. اگر دختری که هنوز ازدواج نکرده و از شب زفاف می ترسد، به خاطر آن دوست نداشته باشد ازدواج کند، چه وظیفه ای دارد؟

پاسخ:

زندگی انسان در گذر از مراحل کمال، با فراز و نشیب هایی همراه است. که نتیجه آن، کارنامة یک فرد و محصول و برداشت او از مزرعه ای به نام دنیا خواهد بود.
ازدواج، یکی از پله های تکامل و رشد افراد می باشد که با گام نهادن در آن، روحیات و استعدادهای خدادادی وارد مرحله جدیدی از شکوفایی می گردند و عرصه کمال یابی برای همسران مهیا می شود. هر یک از بخش ها و برنامه های زندگی مشترک، از گام های نخستین آن تا مراحل پیچیده ای چون سامان بخشی به زندگی اقتصادی، اجتماعی وحرقه ای برای شکوفا گردیدن و بروز نیروهای نهان است.

عشق، سایه بان زندگی یکی از گوهرهای ناب که با ازدواج به دست می آید، عشق ورزیدن و محبت به همدیگر می باشد. بروز این نیروی خارق العاده تأثیر شگرفی در شناخت همسران و مواجهه آنان با دشواری های احتمالی زندگی مشترک خواهد بود.
پاسخ به نیازهای عاطفی، از مهم ترین میوه های ازدواج بوده و غلبه آن به حدّی است که بسیاری از مسائل ریز و درشت نادیده گرفته می شود.

پاسخ به نیازهای جنسی یکی از اهداف ازدواج، پاسخ به نیازهای جنسی یکدیگر می باشد. این مسئله در دین اسلام از چنان قداستی برخوردار است که پیشوایان دینی برای انجام صحیح و بهتر آن برنامه هایی را برای پیروان خود بیان کرده اند.
ارضاء نیازهای جنسی یکدیگر، پلی برای آرامش و مقدمه ای برای زندگی بهتر است، همچنین پاسخ به این نیازها، مقدمه ای برای تداوم نسل انسان ها و رسیدن به مقام بلند پدری و مادری است.

شب زفاف، آغاز زندگی در جامعه اسلامی و اصیل ایران، توجه به شب زفاف از جایگاه ویژه ای برخوردار است. شبی که در آن دختر و پسر دیروز به زن و مرد ارتقاء رتبه می یابند و پایه های شخصیت جدید خود را بر آن بنا می کنند.
در دستورات و آموزه های دینی نیز، برای گذر موفقیت آمیز از این مرحله، برنامه های معنوی ویژه ای پیشنهاد می شود که خواندن نماز و طلب فرزند صالح از خداوند و نیز محبت ورزیدن به همسر و توجه به روحیات او از آن جمله است.

پندار نادرست خداوند، بدن انسان را با توجه به وظایفی که به او محوّل شده، طراحی نموده و ساخته است. در اولین مرحله از برنامه زناشویی نیز، بافت های بدنی زن و شوهر به گونه ای با شرائط هماهنگ می شوند که آسیبی به هیچ یک از عروس و داماد وارد نشده و خاطره ای خوش همراه با عطر معنویت، نویدبخش زندگی نو و همراه با موفقیت خواهد بود.
با توجه به مقدمات و مسائل ذکر شده، پنداری چون سختی طاقت فرسای گذر از مرحله زفاف نادرست بوده و با مطالعه کتاب هایی که خدمت شما معرفی می گردد و نیز توجه به فضای عاطفی موجود بین همسران درآن شب، هیچ گونه جایی برای نگرانی وجود نخواهد داشت.

 

/ 0 نظر / 71 بازدید