چرا عبادت ؟

عبادت ، عالی ترین کرنش در برابر خداوند است .

آفرینش هستی و بعثت پیامبران ( عالم تکوین و تشریع ) برای عبادت است .

خداوند متعال می فرماید :

« و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون » ( 1)

هدف آفرینش جن و انس ، عبادت خداوند است .

کارنامه همه انبیا و رسالت آنان نیز ، دعوت مردم به پرستش خداوند بوده است :

« و لقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت » ( 2 )

روشن است که خدا ، نیازی به عبادت ما ندارد ،

« فان الله غنی عنکم » ( 3 )

و سود عبادت ، به خود پرستندگان بر می گردد ، همچنانکه درس خواندن شاگردان به نفع خود آنان است و سودی برای معلم ندارد.

1 - ذاریات ، آیه 56 .

2 - نحل ، آیه 36 .

3 - زمر ، آیه 3و 4 .

                                                  بر گرفته از پرتویی از اسرار نماز استاد قرائتی

/ 0 نظر / 5 بازدید