ویژگى‏هاى قرآن و احکام اسلام‏

 

کتاب پروردگار میان شماست (1996- 1990)، که بیان کننده حلال و حرام، واجب و مستحب، ناسخ و منسوخ، مباح و ممنوع، خاصّ و عام، پندها و مثل‏ها، مطلق و مقیّد، محکم و متشابه مى‏باشد، عبارات مجمل خود را تفسیر، و نکات پیچیده خود را روشن مى‏کند (2033- 1997)، از واجباتى که پیمان شناسایى آن را گرفت و مستحبّاتى که آگاهى از آنها لازم نیست. (2043- 2034) قسمتى از احکام دینى در قرآن واجب شمرده شد که ناسخ آن در سنّت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم آمده (2054- 2044)، «2» و بعضى از آن، در سنّت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم واجب شده که در کتاب خدا ترک آن مجاز بوده است (2064- 2055)، بعضى از واجبات، وقت محدودى داشته که در آینده از بین رفته است. (2072- 2065) «3» محرّمات الهى از هم جدا مى‏باشند، برخى از آنها، گناهان بزرگ است که وعده آتش دارد و بعضى کوچک که وعده بخشش داده است (2086- 2073)، و برخى از اعمال که اندکش مقبول و در انجام بیشتر آن آزادند.

 (2194- 2175)

نهج البلاغة / ترجمه دشتى، ص: 43

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید