القاب امام هادی علیه السّلام‏

 القاب شریفى که بیانگر بعضى از اوصاف این امام بزرگ از ویژگیهاى برجسته و صفات والاى اوست، عبارتند از:

1- ناصح: از آن رو این لقب را داده‏اند که آن بزرگوار از خیر خواهترین افراد براى امّت خویش بود.

2- متوکّل: امام علیه السّلام، خود این لقب را دوست نداشت و به یارانش مى‏فرمود که او را به این لقب نخوانند، به نظر من، از آن جهت این لقب را خوش نداشت که خلیفه، جعفر متوکّل نیز به این لقب بوده است و او از بدترین مخالفان و شریرترین دشمنان اهل بیت علیهم السلام بوده است.

3- تقىّ: زیرا آن حضرت متقى‏ترین شخص روزگار خود بود و دلش همواره به حق پیوسته بود، طاغوت زمان (متوکل) تلاش زیادى کرد تا این که امام علیه السّلام را به میدانهاى لهو و لعب بکشاند ولى نتوانست، این چیزى است که اطرافیان خلیفه بدان، اعتراف کرده‏اند.

4- مرتضى: مشهورترین لقب امام علیه السّلام است.

5- فقیه: چون امام، فقیه‏ترین مردم زمان، و مرجع والاى فقها و دانشمندان بود.

6- عالم: امام هادى علیه السّلام، داناترین مردم زمان بود، نه تنها در امور شرعى اسلامى بلکه در تمام علوم و معارف سر آمد بود.

7- امین: آن بزرگوار امانتدار دین و دنیا بود.

8- طیّب: کسى در آن زمان پاکیزه‏تر و بزرگوارتر از آن حضرت نبود.

9- رشید: زیرا آن حضرت، از تمام مردم کاملتر و هدایت‏یافته‏تر بود.

10- موضح: از آن جهت که آن بزرگوار بیانگر احکام کتاب و سنّت بود.

11- عسکرى: از آن رو به این لقب نامیده شد که در شهر سرّمن‏رأى مى‏زیست و آنجا را عسکر مى‏گفتند .

12- شهید: از آن رو که به دست دشمنان خدا شربت شهادت نوشید.

13- وفىّ: چون از باوفاترین مردم بوده است و وفاى به عهد از ویژگیها و خصوصیتهاى آن بزرگوار بوده است.

14- خالص: چه او مبرّا از هر بدى و عیب بود.

تحلیلى از زندگانى امام هادى(ع) ،ص:26

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید