عوارض طبیعى انتخابات‏

انتخابات و همه پرسى با اینکه راه حل خوبى در بسیارى از موارد است ولى بطور طبیعى عوارض سوئى نیز دارد که نباید از آنها چشم پوشید. آن عوارض عبارتند از:

1- میان انتخاب شوندگان رقابت‏هایى به وجود مى‏آید که چه بسا خود زمینه‏ساز نوعى تضاد و اختلاف و تفرقه و کدورت گردد.

2- هر انتخاب شده‏اى به طور طبیعى از انتخاب کنندگان خود حمایت مى‏کند و تنها آنان براى او ارزش دارند. بنابراین در حمایت‏ها و دفاع‏ها و جهت‏گیرى‏ها، تمایل و خواست انتخاب شوندگان نیز مطرح مى‏باشد و این خود نوعى شرک است که انسان به غیر خدا به فکر راضى کردن این و آن هم باشد.

3- ممکن است همان شک و خطا و سهو و غرائزى که شبانه روز ما را در جهت‏هاى خلاف قرار مى‏دهد، در تعیین رهبر نیز مسیر انسان را از حق منحرف نماید.

4- خود انتخاب شده‏ها بیمه و مصونیّتى ندارند و از کجا فردا در برابر حوادث تلخ یا شیرین چهره و رنگ عوض نکنند؟!

آرى، انتخابات مردمى ارزشمند است، امّا عوارضى را نیز به دنبال دارد که باید به آنها توجّه داشت و این عوارض را هم در نظر گرفت.

اصول عقاید، ص: 421

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید