ضرب المثل های ایرانی

صفحه چهارم :

 از تو حرکت، از خدا برکت .

 از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است !

 از خر افتاده، خرما پیدا کرده !

 از خرس موئی، غنیمته !

 از خر میپرسی چهارشنبه کیه ؟!

 از خودت گذشته، خدا عقلی به بچه هات بده !

 از درد لا علاجی به خر میگه خانمباجی !

 از دور دل و میبره، از جلو زهره رو !

 از سه چیز باید حذر کرد، دیوار شکسته، سگ درنده، زن سلیطه !

 از شما عباسی، از ما رقاصی !

 از کوزه همان برون تراود که در اوست ! (( گر دایره کوزه ز گوهر سازند ))

 از کیسه خلیفه می بخشه !

 از گدا چه یک نان بگیرند و چه بدهند !

 از گیر دزد در آمده، گیر رمال افتاد !

 از ماست که بر ماست !

 از مال پس است و از جان عاصی !

 از مردی تا نامردی یک قدم است !

 از من بدر، به جوال کاه !

/ 0 نظر / 4 بازدید