سخن امام زمان ( عج ) با شیعیان .............................

( ما را از شیعیان دور نگه نمی دارد مگر اعمال آنان که به ما میرسد و برای ما ناخوشایند است و دور از انتظار . )

الا ای شیعه من خیر تو جویم                            سحر گه راز خود را     با تو گویم

من مهدی که فرزند   حسینم                            برای حال تو در    شور     شینم

تو آگاهی چه کردی ، چه گفتی                         که نام و عشق ما را  از یاد بردی

چرا این گونه در عصیان ، ذلیلی                         مگر  بر جرم  خود داری دلیلی

نکردی تو مراعات حرم را                                   چه می گویی جواب مادرمرا

مکن رزق دلم را غصَه و درد                               دوباره توبه کن برگرد ، برگرد .

/ 1 نظر / 3 بازدید
zolfa

salam webe khubi darid b webe man ham sar bzanid