جهاد زن

نبى اکرم (صلی الله علیه و آله ) فضلیت جهاد را بیان می کرد ، زنى پرسید یا رسول اللَّه براى زن جهاد نیست؟ فرمود چرا، زن از وقت حامله شدن تا زاییدن و تا بچه را از شیر گرفتن ثواب مجاهد در راه خدا را دارد، و اگر در این بین بمیرد مقام‏ شهید را دارد[1].

جهاد زن‏ خوشرفتارى با شوهر است‏.

جهاد زن‏ بودن شوى را به فرمان.

جهاد زن‏ آنست که بر غیرت و ناراحتى‏هاى شوهر صبر کند.

جهاد زن‏، خوب شوهردارى کردن است.[2]

امیر المؤمنین (ع) فرمود: جهاد زن‏، خوب شوهردارى کردن است. و در ادامه  فرمود: زن مسلمان باید خود را براى شوهرش خوشبو کند. [3]

جابر جعفى گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: خداوند عزّ و جلّ جهاد را هم بر مردان و هم بر زنان واجب ساخته، امّا جهاد مرد بذل مال و جانش تا حدّ کشته شدن در راه خداست، ولى جهاد زن‏ شکیبائى در برابر ناملایماتى است که از همسر خویش میکشد. [4]

حال قضاوت با شما آیا جهاد می کنند و اگر می کنند تا چه حد.........................

((((((((((((((((((خواهش می کنم اگر این روایات را  خواندی نظر بده تا چه حد به این احادیث عمل می شود )))))))))))))))))))))))) .

 

 

 

 

 

[1]  - مکارم الأخلاق ،ترجمه میر باقرى  ، ج‏1 ، ص  448  .  

 

[2]  - احتجاجات ،ترجمه جلد چهارم بحار الانوار ،   ج‏2 ،  ص 94   .

 

[3]  - الحکم الزاهره،  ترجمه انصارى ،ص  439 .

 

[4]  - من لا یحضره الفقیه،ترجمه غفارى، ج‏5، ص 86   .

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
محمد رضا

مردان در جنگ هشت ساله نشان دادند که تا چه اندازه به وظیفه خود عمل میکنند ولی متاسفانه بیشتر زنان هنوز نمی دانند که خداوند چه چیزی را برای جهادشان انتخاب کرده لذا به جهاد خود عمل نمی کنند