آمیزش حرام‌ زن و شوهر

در موارد زیر نزدیکى زن و شوهر حرام و غیر جایز شمرده شده است:

1- در زمانى که زن خون حیض یا نفاس دیده؛ ولى بعد از آن که زن از خون پاک شد اگر چه غسل نکرده باشد شوهرش مى‌تواند با او جماع و نزدیکى کند، هر چند احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل از جماع با او خوددارى نماید.

از برخى روایات استفاده مى‌شود که اگر در اثر مجامعت و نزدیکى با زن حائض فرزندى به دنیا آید امکان دارد آن فرزند به بیمارى جذام (خوره) مبتلا شود. «1»‌

2- در زمانى که زن خون استحاضۀ متوسطه یا کثیره دیده؛ که بنابر احتیاط واجب در صورتى نزدیکى شوهر با او حلال مى‌شود که زن پیش از نزدیکى غسل کند؛ ولى چنانچه براى نماز غسل کرده باشد و پس از آن شوهرش بخواهد با او نزدیکى کند غسل دیگرى لازم نیست.

3- در حال روزۀ ماه مبارک رمضان.

4- در حال احرام انواع حج و نیز احرام عمره، خواه عمرۀ مفرده و خواه عمرۀ تمتّع؛ که در حج و عمرۀ مفرده پس از طواف نساء و در عمرۀ تمتّع پس از تقصیر جماع و نزدیکى حلال مى‌شود.

5- آمیزش با دختر نابالغى که مرد او را براى خود عقد نموده است پیش از آن که نُه سال دختر تمام شود.

______________________________
(1)- مستدرک الوسائل، باب 118 از ابواب مقدمات النکاح، ح 19، ج 14، ص 308.

 

                                                                           نرم افزار جامع فقه

 

/ 0 نظر / 5 بازدید