انتظار بشر از دین ( منابع پیشنهادی برای مطالعه )

1ـ انتظار بشر از دین، جوادی آملی، قم، مرکز نشر اسراء، 1380، چاپ اول.
2ـ راهنماشناسی، محمدتقی مصباح یزدی، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه، چاپ اول، 1367، و چاپ دوم، مؤسسه امام خمینی(ره).
3ـ مجموعه رسائل، سید محمد حسین طباطبایی، به کوشش سیدهادی خسروشاهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، 1370.
4ـ مجموعه مقالات، سید محمد حسین طباطبایی، به کوشش سید هادی خسروشاهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1371، جلد اول.
5ـ رسالت جهانی پیامبران، جعفر سبحانی، انتشارات مکتب اسلام، چاپ اول، 1374.
6ـ انتظار بشر از دین، عبدالله نصری، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، 1378.
7ـ انتظارات بشر از دین، عبدالحسین خسروپناه، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، 1382.
8ـ درآمدی بر کلام جدید، هادی صادقی، قم، مؤسسه فرهنگی طه، چاپ اول، 1382.
9ـ دین و چشم اندازهای نو، ترجمه غلامحسین توکلی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1376.
10ـ دین پژوهی، میرچا الیاده، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، چ اول، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، 1375.
11ـ جستارهایی در کلام جدید، جمعی از نویسندگان انتشارات سمت و معاونت پژوهشی دانشگاه قم، چاپ اول، 1381.
12ـ دین و نیازهای روانی انسان، حسن یوسفیان، رواق اندیشه، شماره 10.
13ـ المیزان و مسأله انتظار از دین، موسی صدر، پژوهشهای قرآنی، شماره 10ـ9.
14ـ دین و سیاست، جمعی از پژوهشگران، موسسه فرهنگی ثقلین، چاپ اول، 1379.
15ـ دین و دنیا، میزگرد، نامه فرهنگ، شماره 16.
16ـ نسبت دین و دنیا، گفتگو، قبسات، شماره 2.
17ـ متکلمان اسلامی و انتظار بشر از دین، عبدالحسین خسروپناه، الهیات و حقوق، شماره های 8ـ7.
18ـ هدف دین، گفتگو با احمد فرامز قراملکی، اندیشه حوزه، شماره های 36ـ35.
19ـ انتظار بشر از دین، محمود اصغری، اندیشه حوزه، شماره های 36ـ35.
20ـ قلمرو دین و گستره پاسخگویی آن به نیازهای بشری، سیدحسین همایون، اندیشه حوزه، شماره های 36ـ35.
21ـ چرایی نیاز بشر به دین، علی اکبر نوایی، اندیشه حوزه، شماره های 36ـ35.
22ـ انتظار بشر از دین، جعفر سبحانی، کلام اسلامی، شماره های 39ـ40ـ41.
23ـ انتظار از دین یا دین پژوهان، محمد اخوان، کلام اسلامی، شماره 47.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید