العالم السوء = دانشمند ناشایسته‏

1 - عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: الفقهاء أمناء الرّسل ما لم یدخلوا فی الدّنیا، قیل یا رسول اللَّه: و ما دخولهم فی الدّنیا؟ قال: اتّباع السّلطان فإذا فعلوا ذلک فاحذروهم على دینکم.

الکافی 1/ 46 البحار 2/ 110 الفصول المهمة/ 241

- از امام صادق (ع) نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: فقیهان، امین پیامبرانند بشرط آنکه وارد دنیا نشوند. پرسیدند: اى پیامبر خدا! ورود آنان در دنیا چگونه است؟ فرمود: پیروى کردن از سلطان. اگر چنین کردند از آنان بر دین خود بترسید.

2 - عن النبی صلّى اللَّه علیه و آله: من ازداد فی العلم رشدا فلم یزدد فی الدّنیا زهدا لم یزدد من اللَّه إلّا بعدا.

البحار 2/ 37 الوسائل 14/ 37

- از پیامبر (ص) نقل شده است: هر که دانشش افزون شود و زهدش نسبت به دنیا افزون نگردد، جز بر دورى خویش از خدا نیافزوده است.

3 - قال عیسى علیه السّلام: مثل علماء السّوء مثل صخرة وقعت على فم النّهر لا هی تشرب الماء و لا هی تترک الماء یخلص إلى الزّرع.

مجموعة ورام 1/ 84 المحجة 1/ 130

عیسى (ع) فرمود: مثل دانشمندان ناشایسته مثل سنگ بزرگى است که بر دهانه نهر قرار مى‏گیرد که نه خود آب مى‏آشامد و نه آب را به کشتزارها مى‏کند.

4 - قال عیسى علیه السّلام: کیف یکون من أهل العلم من یشار به إلى آخرته و هو مقبل على دنیاه و ما یضرّه أشهى إلیه ممّا ینفعه.

مجموعة ورام 1/ 83

عیسى (ع) فرمود: چگونه از اهل دانش است کسى که آخرت به او شناسانده مى‏شود ولى او به دنیاى خود روى مى‏آورد، و به آنچه براى او زیان‏آور است تمایل بیشتر دارد تا آنچه براى او سودمند است؟!

5 - و قال صلّى اللَّه علیه و آله: شرار العلماء الّذین یأتون الأمراء و خیار الأمراء الّذین یأتون العلماء.

المحجة البیضاء 1/ 144

- پیامبر (ص) فرمود: دانشمندان ناشایسته کسانى هستند که نزد زمامداران مى‏آیند، و زمامداران برگزیده کسانى هستند که نزد دانشمندان حضور مى‏یابند.

6 - قال صلّى اللَّه علیه و آله: صنفان من امّتی إذا صلحا صلحت الأمّة و إذا فسدا فسدت الأمّة الأمراء و الفقهاء.

مجموعة ورام 2/ 228

- پیامبر (ص) فرمود: دو دسته از امّت من هر گاه شایسته گردیدند امّت شایسته مى‏شود و هر گاه فاسد شدند امّت فاسد مى‏گردد: زمامداران و دانشمندان.

7 - عن علیّ علیه السلام: لا یزکو العلم بغیر ورع.

غرر الحکم/ 842

- از على (ع) نقل شده است: بدون پرهیزگارى دانش رشد نمى‏کند .

8 - عن علیّ علیه السلام: لا علم لمن لا حلم له.

غرر الحکم/ 847

- از على (ع) نقل شده است: کسى که بردبارى ندارد دانش نخواهد داشت.

الحکم الزاهرة با ترجمه انصارى، ص: 71

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید