تغییر جنسیت

مقام معظم رهبری: عمل جراحی برای کشف و آشکار کردن واقعیت جنسی آنان اشکال ندارد به شرطی که این کار مستلزم فعل حرام و ترتب مفسده ای نباشد. (اجوبه الاستفتائات، ج2، ص70)
آیات عظام مکارم و فاضل: تغییر دو صورت دارد:
1) تغییر ظاهری و صوری یعنی اثری از آلت جنس مخالف نیست، بلکه فقط یک جراحی صوری انجام می گیرد و چیزی شبیه آلت جنس مخالف ظاهر می شود این کار حرام است و باید به شدت از آن پرهیز نمود و اگر ازدواجی بر اساس آن صورت گیرد حرام و باطل است و حدّ شرعی دارد.
2) تغییر واقعی است یعنی با جراحی کردن عضو تناسلی مخالف ظاهر می گردد این کار ذاتاً جایز است و محذور شرعی ندارد مخصوصاً در مواردی که آثار جنس مخالف در او باشد اما چون این جراحی نیاز به لمس و نظر دارد تنها در موارد ضرورت جایز است. (استفتائات جدید، ج2)

 

/ 0 نظر / 5 بازدید