پیش گویی های ادیان، افراد و مذاهب گوناگون در آخرالزمان،

پاسخ:

پیشگویی یعنی خبر دادن از آینده(1)، به صورت حتمی مرادف است با غیب گویی و علم به غیب هم مختص خداوند متعال است و در برخی از امور علم به غیب و از جمله پیش گویی و خبر دادن از آیندة‌بشر به انبیای الهی محول شده است و مربوط به وحی است و اشاره به رخدادهای آینده به شکل قطعی و حتمی است.
آخرالزمان به معنای بخش واپسین دوران که به قیامت بپیوندد، اصطلاحی شناخته شده در میان پیروان ادیان آسمانی است و از مضمون روایات مندرج در متون دینی به دست می آید که در پایان این نسل بشر وقایع زیر اتفاق خواهد افتاد.
1. تاریکی شدید و فراگیر در امور معنوی،‌اخلاقی، اجتماعی و سیاسی.
2. روشنایی و درخشش جهانگیر که پس از آن تاریکی به وجود آید و خورشید فروزان رهبری عدالت گستر از آن افق ظلمانی طلوع کند و جهان آکنده به ظلمات ظلم را به جهانی نورانی مبدل کند.(2) در این باره تمام ادیان آسمانی پیروان خود را به آینده ای درخشان نوید داده اند.(3) و به نحوی خصوصیات و علائم آخرالزمان را پیش گویی کرده اند که در آینده مردی الهی و آسمانی ظهور خواهد کرد و سعادت عمومی و صلح جهانی و خیر و برکت را برای همگان به ارمغان خواهد آورد. اعتقاد به آینده ای روشن و آخرالزمانی همراه با صلح،‌بخشی از باورهای بنیادین ادیان است.
این اندیشه بیش از هر چیز مشتمل بر عنصر خوش بینی نسبت به جریان کلی نظام طبیعت و سیر تکاملی تاریخ و اطمینان به آینده و طرد عنصر بدبینی نسبت به پایان کار بشر است.
به عقیده دین یهود در آخرالزمان مردی خروج می کند که مثل ستارة درخشان، زمین بنورش روشن می شود.(4) این عقیده در کتاب داود پادشاه نیز پیش گویی شده است همچنین خداوند در قرآن می فرماید: این وعدة‌الهی پیش از این نیز در زبور داود داده شده است که بندگان صالح خدا، وارث زمین خواهند شد و سلطة خود را بر آن می گسترانند.(5)
در کتاب هندوها، آمده است که در آخرالزمان، پادشاهی پیدا شود که پیشوای خلایق باشد. نام او منصور باشد و تمام عالم را بگیرد و به دین خود درآورد و همه کس از مؤمن و کافر را شناسد و هر چه از خدا بخواهد برآید.(6)
مسیحیان هم دربارة آخرالزمان پیش گویی می کنند که پس از مصیبت بزرگ، عیسی ـ علیه السلام ـ دوباره ظهور خواهد کرد.(7)
در آیین زرتشت هم در مورد آخرالزمان پیشگویی صورت گرفته بدین صورت که آینده از آن صالحان است و این امر پس از جنگ نهائی و قطعی که بین خیر و شر در می گیرد و به پیروزی نهایی خیر می انجامد تحقق می یابد و جهانی نو که جز نیکی و عدالت و راستی در آن حکمفرما نیست، به وجود می آید.(8)
در فرهنگ عامة مسلمانان مخصوصاً شیعه، اصطلاح آخرالزمان حکایت از عصری می کند که مهدی موعود در آن ظهور می کند و تحولات ویژه ای در جهان رخ می دهد در روایات مسلمانان برای این عصر مشخصات ویژه ای بنام علایم آخرالزمان پیشگویی و نقل شده است.(9)
علاوه بر این در کلام خداوند و روایات فراوان از پیامبر و ائمه معصومین ـ علیهم السّلام ـ در این خصوص نقل شده که فرقه های مختلف اسلامی اکثراً به آن اعتقاد راسخ دارند.
جهت گیری قرآن دربارة آخرالزمان و آینده بشر در ستیز و مبارزه بین مستضعفان و مستکبران این است که پیروزی نهایی در این نبرد از آن مستضعفان است.(10)
بنابراین آخرالزمان اصطلاحی است که در فرهنگ ادیان بزرگ دنیا، دیده می شود و از اهمیت و برجستگی ویژه ای برخوردار است. باور به آخرالزمان بخشی از مجموعه عقایدی دربارة پایان این جهان و پیدایش جهان دیگر است که ادیان بزرگ دربارة آن پیشگویی هایی کرده اند که اغلب منشأ وحیانی و الهی دارد. چرا که پیش گویی را اساساً باید فقط از انبیا و کسانی که متصل به وحی می باشند، پذیرفت. نه از افراد عادی و معمولی.

                                                                               نرم افزار پاسخ

 

پاورقی:

1. دهخدا، لغت نامه ج 4،‌واژة پیش گویی.
2. حسینی دشتی، مصطفی، معارف و معاریف، واژة آخرالزمان، ج 1، ص33.
3. ر. ک: مطهری، مرتضی، قیام و انقلاب مهدی ـ علیه السلام ـ انتشارات صدرا، چاپ دوم،1371 ش، تهران، ص5.
4. شهرستانی، ملل و نحل، دارالمعرفة، چاپ چهارم، 1415 هـ ق، بیروت، ج 1، ص 262.
5. انبیاء:105.
6. فقیه نیا، محمد، حضرت مهدی در بشارتهای آسمانی،‌بنیاد پژوهشهای علمی فرهنگی نورالاصفیاء، چاپ اول، 1379، قم،‌ص33.
7. فاطمیان، علی، نشانه های پایان، انتشارات وزارت فرهنگ، 1381،‌ تهران، ص 394.
8. مشکور، محمد جواد، خلاصه ادیان، انتشارات شرق، چاپ چهارم، 1369، تهران، ص100.
9. ابن ماجه، سنن، بیروت، دارالفکر، 1359 هـ، ج 2،‌ص 1336، .و مجلسی، محمد باقر، ‌بحارالانوار بیروت، مؤسسة الوفاء، ج52، ص266.
10. اعراف:137 و قصص:5.

/ 0 نظر / 9 بازدید