10 موضوع خائف و مضطرب

على میفرماید: خدا دعاى ایشان را مستجاب نمود.

پیامبر اسلام صلى اللَّه علیه و آله راجع به 10 موضوع خائف و مضطرب بود و خداى توانا آن حضرت را در امان خود نگه داشت و بوى بشارت داد:

1- مفارقت از وطن خود (یعنى مکه معظمه) که در سوره قصص، آیه 85 میفرماید: همان خدائى که قرآن را بر تو واجب کرد ترا بسوى وطن باز میگرداند.

2- آن حضرت راجع بقرآن خائف بود که مبادا بعد از او نظیر کتابهاى آسمانى گذشتگان دچار تغییر و تبدیل شود، خدا در سوره حجر، آیه 9 میفرماید:

ما قرآن را نازل کردیم و حتما آن را حفظ خواهیم کرد.

3- راجع بعذاب امت آن حضرت، آیه 33 سوره انفال را فرو فرستاد که میفرماید: چون تو در میان این امت هستى خدا ایشان را عذاب نخواهد کرد.

4- براى توسعه دین آن بزرگوار در سوره برائة آیه 34 میفرماید: خدا پیامبر خود را بکلیه ادیان مسلط خواهد کرد.

5- براى ثبات و استقامت مؤمنین بعد از رسول خدا در سوره ابراهیم، آیه 27 میفرماید: خدا مؤمنین را در دنیا و آخرت در قول خود ثابت نگاه میدارد.

6- در باره دشمنان مؤمنین در سوره تحریم، آیه 8 میفرماید: روزى که خداى رؤف پیامبر و مؤمنین را رسوا نخواهد کرد.

7- راجع بشفاعت آن حضرت در سوره و الضحى، آیه 4 میفرماید: بزودى خدا آنقدر بتو ببخشد که راضى شود.

8- در باره فتنه و آشوبى که بعد از آن حضرت دچار وصى او: على بن ابى طالب شد در سوره زخرف، آیه 41 میفرماید: وقتى ترا از دنیا بردیم از آنان انتقام خواهیم گرفت.

9- راجع بثبوت خلافت فرزندان على بن ابى طالب علیه السّلام در سوره نور، آیه 55 میگوید: حتما آنان را در زمین خلیفه خواهیم نمود.

10- راجع بهجرت حضرت فاطمه اطهر از مکه بمدینه در سوره آل عمران آیه 191 میفرماید: آن افرادى که خدا را در حال ایستادن و نشستن یاد میکنند، إلى آخره.

 

زندگانى حضرت زهرا علیها السلام ( ترجمه جلد 43 بحار الأنوار) / ترجمه نجفى، ص: 42

 

/ 0 نظر / 7 بازدید