[برترى اهل بیت ع نسبت به مردم دیگر]

(1) و خبر داده است مرا شیخ- أدام اللَّه عزّه- مرسلا (و حدیث مرسل آن است که یکى را یا زیاده از راویان آن حدیث را نام نبرند) که سؤال کرد مردى از على بن الحسین زین العابدین علیه السّلام که خبر ده مرا یا ابن رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله که نسبت به رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله چه تفضل دارید شما بر جمیع مردم؟

پس گفت آن حضرت او را که من خبر مى‏دهم تو را به این، پس بدان که مردم همه خالى نیست که بوده باشند یکى از سه طایفه: یا مردمى که مسلمان شده باشد بر دست جدّ ما رسول اللَّه پس او مولاى ما است و ما سادات اوئیم و به سوى ما بر مى‏گردد به «ولا» یعنى ما ولىّ اوئیم، و یا مردمى که مقاتله کند با ما پس کشته باشیم ما او را پس رفته است به جهنم، و یا مردمى که بگیریم ما از دست وى جزیه و حال آنکه او خوار و ذلیل باشد، یعنى وقت جزیه گرفتن او را خوار و ذلیل دارند، و نیست قسم چهارمى قوم را، پس چه فضیلت است که جمع نکردیم ما آن را و چه شرفى که تحصیل نکردیم آن را؟!

دفاع از تشیع، شیخ مفید ، ص: 57

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید