فحاشى، بد زبانى‏

1- امام صادق علیه السلام فرمود: از نشانه‏ هاى بدون تردید شرکت شیطان (با کسى) این است (که آن شخص) فحشگو بوده و برایش مهم نباشد که چه مى‏گوید و در باره‏اش چه مى‏گویند.

2- امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند دشمن مى‏دارد دشنام گو و دشنام پذیر را.

3- امام صادق علیه السلام فرمود: همانا دشنام گوئى و بد زبانى و هرزه گوئى از نفاق و دوروئى است.

4- رسول خدا (ص) فرمود: خداوند دشمن مى‏دارد فحشگوى بد زبان و گداى پررو را.

5- رسول خدا (ص) به عایشه فرمود: اگر براى دشنام صورت و مثالى بود مثال و صورت زشتى مى‏بود.

6- روایت شده: هر که بر برادر مسلمانش دشنام دهد خداوند برکت را از روزیش مى‏گیرد، و او را بر خودش وامى‏گذارد، و زندگانیش را تباه مى‏کند.

7- سماعه گوید: رفتم به خدمت امام صادق علیه السلام، آن حضرت بدون مقدمه به من فرمود: اى سماعه این چه رفتارى بود میان تو و شتربانت؟ بپرهیز از دشنام گوئى و عربده کشى و لعنت گوئى. گفتم: به خدا سوگند اگر من چیز ناروائى گفته باشم بخاطر ستمى‏ است که شتردار بر من روا داشته است، امام فرمود: اگر او بر تو ستم کرده تو هم با او (در فحش و فریاد) برابر آمدى، این کارها از روش من نیست و شیعیانم را هم به آن دستور نداده‏ام استغفار کن و دیگر از این کارها نکن، گفتم: استغفار مى‏کنم و دیگر چنین کارى را نمى‏کنم.

8- رسول خدا (ص) فرمود: از بدترین مردم کسى است که مردم بخاطر دشنام‏گوئیش از همنشینى با او کراهت دارند.

9- امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند دوست مى‏دارد شخص با حیاى بردبار و بى‏نیاز عفیف را، آرى و خداوند دشمن مى‏دارد دشنام گوى بد زبان و فقیر اصرارکننده را.

10- امام صادق علیه السلام در ضمن حدیثى فرمود: شرم و پاکدامنى و مرض و سستى از ایمان است، منظورم مرض و سستى زبان است نه مرض و سستى قلب. و دشنام گوئى، و بد زبانى، و زبان درازى و یاوه گوئى از نفاق است.

11- رسول خدا (ص) در سفارشهاى خود به على علیه السلام فرمود: یا على! بزرگترین جهاد این است که انسان صبح کند و در نیت و قصدش نباشد که بر کسى ستم کند اى على! هر که مردم از زبانش بترسند از اهل آتش باشد، یا على! بدترین مردم کسى است که مردم از ترس دشنام و شرارتش احترامش کنند، یا على! بدترین مردم کسى است که آخرتش را به دنیایش بفروشد و بدتر از او کسى است که آخرتش را به دنیاى غیرش بفروشد.

جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، ص:307 -  309

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید