چرا مرد لباس زن .........زن لباس مرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!.......

چرا قرآن زنان را به عنوان لباس مردان و مردان را به عنوان لباس زنان قرار داده است ؟

پس برای گرفتن جواب با ما باشید :

1 - لباس باید در طرح و رنگ و جنس ، مناسب انسان باشد ، همسر نیز باید کفو انسان و متناسب با فکر و فرهنگ و شخصیت انسان است .

2 - دوری از لباس ، مایه رسوایی است دوری از ازدواج و همسر نیز سبب انحراف و رسوایی انسان می گردد .

3 - انسان باید لباس خود را از آلودگی حفظ کند ، هر یک از دو همسر نیز باید دیگری را از آلوده شدن به گناه حفظ نماید .

4 - در هوای سرد لباس ضخیم و در هوای گرم نازک استفاده می شود ، هر یک از دو همسر نیز باید اخلاق و رفتار خود متناسب با نیاز روحی طرف مقابل تنظیم کند .

                                           بعضی از علل آن عبارتند از :

1 - لباس برای انسان ویژگی دارد و نیاز مبرم انسان را به لباس همانند ازدواج معرفی می فرماید آن هم ازدواج که نصف برای مرد و نصف برای زن و هر دو نیازمند لباس و نیاز مند یکدیگر هستند .

2 - لباس آلوده پوشیده را آلوده کند .

3 - وجود لباس برای مرد تن دیگری را نمی رساند یا زن را دو فقره نشان نمی دهد یعنی زن و شوهر باید حکم دو روح در یک تن را داشته باشد .

4 - مرد باید عیب پوش زن و زن باید عیب پوش مرد باشد چنانکه لباس عیب پوش است .

5 - اینکه مرد لباس زن و زن لباس مرد یعنی کدام مردی لباس خدمتکار پوشد و کدام زنی لباس نوکر ؟ پس مرد حق ندارد به چشم کلفتی به زن و زن هم حق ندارد به چشم نوکری به مرد نگاه کند .

6 - محرم اسرار و نزدیک ترین چیز باید برای مرد زنش و برای زن مردش باشد و لباس است که محرم داخل خود می باشد .

7 - در انتخاب لباس دقت می شود پس در انتخاب همسر هم باید دقت کرد .

8 - همان طور که لباس در همه حال مانند خوشی و ناراحتی با انسان است زن و مرد هم در همه حال باید با هم باشند .

9 - زیبایی لباس را هم مرد دوست دارد و هم زن .

10 - لباس همسر را می پوشاند و هم بدن را و کسی بر آن نمی نشیند و ا بر آن نمی گذارد پس زن و شوهر نباید یکدیگر را تحقیر نمایند .

11 - همان طور که انواع لباس ها دارای زیبندگی هستند زنان و مردان هم چنین هستند  .

12 - همان گونه که در قصه حضرت یوسف ( ع )  لباس او نقش های مختلفی داشت ( خون آلود کردن آن و پاره شدن آن توسط زلیخا و بینا کردن چشم یعقوب ) زن و مرد هم نسبت به یکدیگر مانند لباس نقش های مختلفی دارند .

                                                                                  هزار و یک چرا

/ 0 نظر / 4 بازدید