حسن الخلق = خوشخوئى‏

وَ إِنَّکَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِیمٍ‏.

س 68/ آیة 4

(اى پیامبر!) تو خلقى عظیم دارى! 989-

عن رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: إنّما بعثت لأتمّم مکارم الأخلاق.

المحجة البیضاء 5/ 89 کلمة الرسول الأعظم/ 442 تفسیر نور الثقلین 5/ 392

- از پیامبر خدا (ص) نقل شده است: من مبعوث شدم تا خصلتهاى پسندیده اخلاقى را تکمیل کنم.

1 - عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: إنّ صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصّائم القائم.

عیون اخبار الرضا 2/ 37 روضة المتقین 12/ 9 المحجة البیضاء 3/ 290 الکافی 2/ 100

- از امام صادق (ع) نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: پاداش خوشخو مانند پاداش روزه دارى است که به عبادت خدا ایستاده باشد.

2 - قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: ما من شی‏ء فی المیزان أثقل من حسن الخلق.

تفسیر نور الثقلین 5/ 392 جامع الاخبار/ 126 البحار 71/ 386

- رسول خدا (ص) فرمود: هیچ چیز در میزان (عمل) سنگین‏تر از خوشخوئى نیست.

3 - قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: أقربکم منّی مجلسا یوم القیامة احسنکم خلقا و خیرکم لأهله. البحار 71/ 387

- پیامبر خدا (ص) فرمود: روز قیامت، نزدیکترین شما به من در جایگاه نشستن، کسى است که اخلاقش از همه نیکوتر و براى خانواده‏اش سودمندتر باشد.

4 - عن رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: خیارکم أحسنکم أخلاقا الّذین یألفون و یؤلفون.

مستدرک الوسائل 2/ 83 البحار 77/ 149 تحف العقول/ 32

- از رسول خدا (ص) نقل شده است: برگزیدگان شما کسانى هستند که اخلاقشان از همه نیکوتر باشد: آنان که با مردم انس مى‏گیرند و مردم نیز با آنان انس دارند.

5 - عن الرضا عن آبائه علیهم السّلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: علیکم بحسن الخلق فإنّ حسن الخلق فی الجنّة لا محالة و إیّاکم و سوء الخلق فإنّ سوء الخلق فی النّار لا محالة.

عیون اخبار الرضا 2/ 31 تفسیر ابی الفتوح 2/ 375 جامع الاخبار/ 125 الوسائل 11/ 324 البحار 71/ 383 الشهاب/ 34

- از امام رضا (ع)، از پدرانش نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود:

بر شما باد به خوشخوئى، زیرا خوشخوئى بناچار در بهشت است، و بپرهیزید از بدخوئى که بدخوئى بناچار در دوزخ است.

6 - قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: من سعادة المرء حسن الخلق و من شقاوته سوء الخلق.

مستدرک الوسائل 2/ 83

- رسول خدا (ص) فرمود: خوشخوئى از خوشبختى آدمى، و بدخوئى از بدبختى اوست.

7 - عن ابی مسعود البدریّ قال: کان رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله یقول: «اللّهمّ قد حسّنت خلقی فحسّن خلقی» المحجة البیضاء 5/ 91

- از ابو مسعود بدرى نقل شده که گفت: رسول خدا (ص) مى‏فرمود:

«بار خدایا! آفرینش مرا نیکو ساختى، اخلاق مرا نیز نیکو کن».

8 - و قال صلّى اللَّه علیه و آله: إنّکم لن تسعوا النّاس بأموالکم فسعوهم ببسط الوجوه و حسن الخلق.

المحجة البیضاء 5/ 90 البحار 71/ 394

- پیامبر (ص) فرمود: شما هرگز نمى‏توانید با اموال خود پاسخگوى نیاز همه مردم باشید، پس با گشاده‏روئى و خوشخوئى آنان را از خود خشنود سازید.

9 - ... عن جابر عن ابی جعفر علیه السّلام قال: تبسّم الرّجل فی وجه أخیه حسنة ... الخبر.

الکافی 2/ 188

- جابر از امام باقر (ع) نقل کرده که فرمود: لبخند آدمى به صورت‏ برادرش حسنه است ...

10 - عن علیّ علیه السّلام: بشاشة الوجه عطیّة ثانیة.

الاثنا عشریة/ 20

- از على (ع) نقل شده است: گشاده‏روئى، دوّمین بخشش است.

11 - قال علیّ علیه السّلام: التّبسّم فی وجه المؤمن الغریب من کفّارة الذّنوب.

جامع الاخبار/ 101

- على (ع) فرمود: لبخند در برابر مؤمن غریب، از کفّاره گناهان محسوب مى‏شود.

12 - قال علیّ علیه السّلام: من أکرم غریبا فی غربته أو نفّس غمّه أو أطعم أو سقاه شربة أوضحک فی وجهه فله الجنّة.

جامع الاخبار/ 101

- على (ع) فرمود: هر که غریبى را در غربت احترام کند یا اندوهش را بر طرف سازد یا به او آب و غذا بدهد یا به وى لبخند بزند بهشت براى او خواهد بود.

الحکم الزاهرة با ترجمه انصارى، ص:383 -  386

 

/ 0 نظر / 3 بازدید