برخى از ویژگى‏هاى ملائکه ...............

برخى از ویژگى‏هاى ملائکه که در قرآن آمده را بر مى‏شماریم:

1. فرشتگان موجودات عاقل و باشعورند و بندگان گرامى خدا هستند. (انبیاء/ 26)

2. آنها سر بر فرمان خدا دارند و معصیت نمى‏کنند. (انبیاء/ 27)

3. آنها وظایف مهم و متنوعى از سوى خدا بر عهده دارند از جمله:

گروهى حاملان عرشند. (حاقه/ 17)

برخى مدبرات امرند. (نازعات/ 5)

گروهى فرشتگان قبض ارواحند. (اعراف/ 37)

بعضى مراقبان اعمال بشرند. (انفطار/ 10- 13)

عده‏اى حافظان انسان از خطرات و حوادث مى‏باشند. (انعام/ 61)

گروهى مأمور عذاب و مجازات اقوام سرکشند. (هود/ 77)

گروهى امدادگران الهى نسبت به مؤمنان مى‏باشند. (احزاب/ 9)

و بالاخره گروهى مبلغان وحى و آورندگان کتب آسمانى براى انبیاء مى‏باشند. (نحل/ 2)

4. آنها داراى مقامات مختلف و مراتب متفاوت و همیشه در حال تسبیح و تقدیس خداوند هستند. (صافات/ 164- 166 و شورى/ 5)

5. با این حال انسان براساس استعداد تکاملى که دارد از آن‏ها برتر است تا آنجا که همه‏ى فرشتگان به خاطر آفرینش آدم به سجده افتادند و آدم معلم آنها گشت. (بقره/ 30- 34)

__________________________________________________

 ***  ر. ک: نمونه، ج 18، ص 173 با تلخیص‏

 

/ 0 نظر / 7 بازدید