به سمت فرصت‏ها بشتاب!

فرزندم!
1 - دور و بر خوبان بگرد تا از آنان شوى‏
2 - از اهل شر فاصله بگیر، تا از آنان جدا باشى.
3 - مال حرام، بد لقمه‏اى است‏
4 - زشت‏ترین ظلم، ظلم به ناتوان است ....
5 - خیلى وقت‏ها، یکى که انتظار ندارى ناصح و خیرخواه باشد، نصیحت خوبى مى‏کند؛
6 - ولى یکى که ناصح حسابش مى‏کنى، خیانت مى‏کند.
7 - به سمت فرصت‏ها بشتاب؛ قبل از این که از دست روند و به اندوه مبدل شوند.
8 - این که توشه‏ات را ضایع و آخرتت را خراب کنى، یک جور تبهکارى است.
9 - هر کارى، عاقبتى دارد.
10 - بهترین آنها، تجربه‏اى است که تو را پندى مى‏دهد.
11 - همین امروز و فرداست که تقدیر تو فرا برسد.
12 این طور نیست که هرکس چیزى مى‏خواهد، به آن برسد یا آن چه نیست، باز گردد.
13 این که توشه‏ات را ضایع و آخرتت را خراب کنى، یک جور تبهکارى است.
14 - همین امروز و فرداست که تقدیر تو فرا برسد...
بخشی از نامه سی و یک نهج البلاغه

/ 0 نظر / 4 بازدید