دو امانت گرانقدر نبوى

  آیه کریمه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا بر پیامبر صلى اله علیه و آله در خانه ام سلمه ، نازل شده و سپس پیامبر صلى اله علیه و آله و فاطمه علیه السلام و حسن و حسین علیه السلام را فراخوانده و عبا را بر روى خود و آنان انداخته و فرموده است : هولاء اهل بیتى ، فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا .

در این هنگام ام سلمه مى گوید: آیا من نیز با ایشان هستم ، اى رسول خدا؟!

پیامبر صلى اله علیه و آله مى فرماید: تو بر مکان خودى و به سوى خیر .

ابن اثیر، از زید بن ارقم نقل مى کند که : رسول خدا صلى اله علیه و آله فرموده است : من دو چیز را در میان شما باقى مى گذارم که اگر بدان ها تمسک جویید، هیچ گاه گمراه نشوید، یکى از آن دو، عظیم تر از دیگرى است ؛ کتاب خدا که ریسمانى است از آسمان به زمین ؛ و دیگرى ، اهل بیت من است ، و (این دو) از یکدیگر جدا نشوند تا آن که در حوض بر من وارد شوند، پس بنگرید که پس از من با آنها چه مى کنید! .

و همچنین در همان کتاب است که البراء گفته است : رسول خدا صلى اله علیه و آله را دیدم که حسن بن على را بر شانه خویش نهاده ، مى گفت :

خداوندا! من او را دوست دارم ؛ تو نیز او را دوست بدار!

و نیز رسول خدا صلى اله علیه و آله فرمود: حسین از من است و من از حسین ام ؛ خداوندا! کسى را که حسین را دوست بدارد، دوست دار، حسین ، سبطى از اسباط است .

همچنین آمده است : رسول خدا صلى اله علیه و آله ، حسن و حسین و محسن را به اسامى پسران هارون ، یعنى شبر و شبیر و مبشر، نامگذارى فرمود.

گویم : این حدیث ، اشاره اى است به فرمایش دیگر رسول خدا صلى اله علیه و آله که به امیر مومنان علیه السلام فرمود: تو نسبت به من چون هارونى براى موسى .

و شیعیان به تواتر، از رسول خدا صلى اله علیه و آله نقل کرده اند: این پسرم (حسین علیه السلام ) امام است و پسر امام ، و او برادر امام و پدر هفت امام است ، که نهمین آنها قائم شان است .

/ 0 نظر / 17 بازدید