شیوع فساد قبل از ظهور

یکى از علائم ظهور شیوع فساد و گناه و غربت اسلام مى‏باشد و بعضى از روایات، شیوع فساد را علامت ظهور معرفى کرده و بعضى روایات دیگر آن را از نشانه‏هاى‏ آخر الزمان و اشراط الساعة دانسته است و بعضى از بزرگان احتمال داده‏اند که مراد از هر دو عنوان یک چیز بیش نیست که همان شیوع گناه قبل از ظهور حضرت است. بعضى از این مفاسد که در احادیث آمده عبارتند از: 1- شراب خوارى و خرید و فروش مسکرات آشکارا انجام مى‏گیرد 2- ربا خوارى رواج مى‏یابد 3- زنا و اعمال شنیع دیگر متداول و آشکار مى‏گردد. 4- قساوت قلب شیوع پیدا مى‏کند. 5- تقلّب زیاد مى‏شود.

6- نفاق فراوان مى‏گردد. 7- رشوه خوارى رواج پیدا مى‏کند. 8- ریا کارى متداول مى‏شود. 9- مردمان بدعت در دین مى‏گذارند. 10- غیبت و سخن چینى رواج مى‏یابد.

11- بى‏عفتى و بى‏حیائى شایع مى‏گردد. 12- زنان از حجاب کناره گرفته و با لباس زننده و جذاب در اجتماع آشکار مى‏گردند. 13- امر به معروف و نهى از منکر تعطیل مى‏گردد و صاحبان ایمان توانایى جلوگیرى از گناهان را نخواهند داشت. 14- کفر و الحاد رواج پیدا مى‏کند. 15- به اسلام و قرآن عمل نمى‏شود. 16- فرزندان، حرمت پدران و مادران را رعایت نکرده و به آنها بى‏حرمتى مى‏کنند. 17- کوچکتر احترام بزرگتر را رعایت نمى‏کند و بزرگتر نیز به کوچکتر ترحم نمى‏نماید. 18- صله رحم انجام نمى‏شود.

19- خمس و زکات پرداخت نمى‏شود و یا به مصرف صحیح نمى‏رسد. 20- بیگانگان و اهل باطل بر مسلمانان چیره مى‏شوند. 21- مسلمانان در لباس و گفتار و کردار از کفار و اجانب پیروى مى‏کنند. 22- حدود الهى تعطیل مى‏گردد. 23- مکر و حیله شیوع پیدا مى‏کند. 24- مساجد از حیث بنا آباد، و از حیث محتوا خراب خواهند بود. 25- مردم دین خود را به دنیا مى‏فروشند. 26- اوقات نماز سبک شمرده مى‏شود. 27- طلاق زیاد مى‏شود. 28- لجاجت و عناد زیاد مى‏گردد. 29- در شهوات مردان به‏مردان اکتفاء مى‏کنند و زنان به زنان. 30- با زبان به یکدیگر اظهار علاقه مى‏کنند و در دل با یکدیگر در نزاع و جنگ هستند و..

امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله نقل مى‏کند که فرمود: چگونه است حال شما (جامعه اسلامى) آن روزى که زنان شما فاسد و جوانان شما فاسق شوند و امر به معروف نکنید و نهى از منکر ننمائید؟ عرض شد: یا رسول اللَّه چنین روزگارى خواهد آمد؟

حضرت فرمود: روزى مى‏رسد که بدتر از این خواهد شد در آن روز مردم را به منکر، امر مى‏کنید و از کارهاى خوب و معروف نهى مى‏نمائید. اصحاب با تعجب عرض کردند:

امت اسلامى به چنین وضعى مبتلا خواهند شد؟ حضرت فرمود: بدتر از این خواهد شد، در آن روز کار خوب را بد مى‏دانید و کارهاى بد را، خوب.

                           دوازده گفتار درباره دوازدهمین امام ، ص:215 -  216

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
سعید

خدا به داد برسه مطلب تون خیلی خوبن یاعلی